Fotografie, The eye 1.0

Kosmografie, the eye 3.0

Wat volgt is een greep uit “Kosmografie”, een wetenschappelijk maar hypothetisch poëzie album over de Kosmos dat zal verschijnen op 2 juni 2021.

De theorie van Kosmografie

Neutrino’s van de zon botsen met atomen in de kern van de aarde van waaruit leven opstijgt naar de zeebodem en zo aan land komt.

Deze uitwaartse kracht wordt tegengewerkt door een inwaartse die zich manifesteert als “dark energy“.

Net zoals energie zich manifesteert in slechts 1 lichaam en eens het daarmee verbonden is niet kan uitgewisseld worden, worden galaxy’s hierdoor uiteen gedreven waardoor leven niet onderling kan gedetecteerd worden.

Een zwart gat is de plek in het universum waar alle rotaties en orbits tot stilstand komen, als de stam van een boom van waaruit haar takken ontspruiten. Bij bevruchting van een ei wordt een eenvoudige celdeling 1 wezen en op gelijkaardige manier vormen singularities een wezen na black hole collisions dankzij de 5de staat van materie (Bose- Einstein Condensate). Al het leven op aarde is, net als reflecties van licht afkomstig van de zon in een fata morgana, een uitfasering van deze stam of spil van de melkweg die de reflectie is van wie we werkelijk zijn.

Kennis van dit galactisch wezen is onmiddellijk gesynchroniseerd met alle leven op aarde net zoals metronomen synchroniseren op een gemeenschappelijk, rolbaar draagvlak.

Na neutrino’s en licht is de snelheid van die overdracht absoluut, volgens Quantum Entanglement of Einstein’s “Spooky action at a distance”.

Deze synchronisatie is de drijfveer van het horloge dat de melkweg is en kan door in te zoomen worden herkend in religie en gemeenschappelijke opbouw van kennis (bijvoorbeeld de bibliotheek van Alexandria) net zoals telkens licht verschillende versies van de Mandelbrot set deel uitmaken van haar plot.

De eerste ontdekking en weergave van die synchronisatie vond plaats in het “double slit experiment” van waaruit de electron particle-wave duality naar voren komt. Deze dualiteit, die in dat opzicht te vergelijken is met Newton’s prisma en de breking van licht is net als de kleinste afstand in de Planck lengte de kleinste schaal waarop leven zich kan bevinden.

Einstein’s “Lorentz transformatie” of opschaling zonder merkwaardige verandering laat toe dit subatomair leven net als het voorkomen van dezelfde noten in verschillende octaven te spiegelen en weerkaatsen in de atmosfeer, korst en water van de aarde.

De Kosmos bestaat net als de arm, hand en duim uit 3 delen: het Kosmisch web, opgebouwd uit superclusters, lokale groepen, sterren, planeten, manen, asteroiden en tot slot een primordial black hole. De mens en het Universum zijn via structuur met elkaar verbonden.

Hoe we dit kunnen omzetten in het tastbare vind je teug in mijn Missie.

Holografie, The eye 2.0

“Kosmografie”, beschikbaar 2 juni 2021.